Poznatky z KBT

Na stránkách parureza.cz je kognitivně behaviorální terapie (dále KBT) doporučována, jako zatím nejúčinnější známá metoda léčby parurézy. Protože mám skutečný zájem na řešení uvedených obtíží, rozhodl jsem se, že KBT osobně vyzkouším.

Na kurz KBT jsem se dostal přes referenci psychiatra. Jednalo se o skupinovou terapii čítající 3 pacienty a terapeutku. Zpočátku jsem z toho měl strach, protože mi nebylo a stále není moc příjemné o tomto problému hovořit, ale terapie probíhala ve výborné atmosféře a s ostatními jsem se docela i skamarádil. Terapie se skládala celkem z 10 sezení po 90 minutách.

A nyní k samotné terapii. Obsahem terapie bylo uvědomit si své myšlenky a postoje k danému problému a pokusit se přerámovat případné negativní nebo iracionální postoje a myšlenky. V konkrétním případě bylo cílem přestat vnímat močení před ostatními lidmi jako problém, jako něco nemožného, jako něco nepřirozeného, jako stresující faktor, apod.

Dále bylo obsahem kurzu KBT podstupování expozic. Expozice je vystavení se obávané situaci. V daném případě je to močení na místech, kde si osoba postižená parurézou myslí, že to nebude z nějakého důvodů možné nebo velice obtížné. Podstupování expozic je stěžejní částí celého kurzu! Expozice je třeba uskutečňovat v několika krocích, od nejlehčích až po subjektivně nejobtížnější expozice. Základní úroveň expozicí by měla být taková, abyste byli schopni s vyvinutím určitého úsilí se celkem bezpečně vymočit, ale nesmí to pro vás být příliš snadné. Musí se jednat o situaci, ve které už pociťujete určitě potíže s vymočením se. Danou obtížnost expozice je třeba úspěšně opakovat 12 až 20 krát za sebou, abyste mohli pokročit na obtížnější úroveň expozice. Je nutné, aby expozice byly prováděny pravidelně! Účelem je, aby si mozek zapamatoval, že je možné se takto vymočit a mohli jste jít na obtížnější úroveň. Vyvrcholení by mělo být asi takové, že se budete schopni vymočit v restauraci nebo na zájezdu při přestávce na hromadných WC, apod. Důležité je odměnit se za každý úspěšný pokus !!! Odměňování se je skutečně velice důležité, protože se v mozku vytvářejí asociace, že po úspěchu bude následovat odměna a mozek se pak bude snažit, aby dostal odměnu a prostředkem odměny pro mozek je tedy vaše úspěšné vymočení se, což je i vaším hlavním cílem. Forma odměny je na vás (např. koukání na TV, hraní na PC, pivo apod.). Zpočátku jsem odměňování bral na lehkou váhu a nepřikládal mu podstatnější význam a pouze realizoval expozice podle instrukcí terapeutky. Byl jsem zklamán, že se u mě nedostavují žádné pozitivní výsledky. Poté, co jsem si řekl, že zkusím i to zdánlivě zbytečné odměňování se za úspěšné expozice a uvidím, jestli to bude mít slibovaný efekt. Řekl bych, že jsem byl až trochu zaskočen tím, jak rychle se dostavilo zlepšení symptomu. Proto prosím, nepodceňujte odměňování a za každou úspěšnou expozici se poctivě odměňte!

Také je důležité, abyste se přestali vyhýbat situacím, ve kterých si myslíte, že se nedokážete vymočit. Tento postup vede jen k postupnému zhoršování symptomu. Já třeba už dávno přestal chodit na WC v hospodách, protože jsem věděl, že to je zbytečné. Po tom co jsem začal chodit na KBT mi terapeutka řekla, že to je to nejhorší co mohu dělat. Tak jsem začal navštěvovat WC v hospodách, i když se tam nevymočím, ale je potřeba si zpět zvyknout na to, že je normální chodit na veřejných místech na WC. Než se dopracuji k tomu, že se tam i vymočím, to bude jistě nějakou dobu trvat, ale musí se to určitě povést. Je to sice trnitá cesta, ale jak je vidět z dlouhodobějšího hlediska zatím jediná skutečně úspěšná.

Po absolvování kurzu KBT mohu konstatovat, že se symptom zlepšil. Výraznější výsledky lze čekat zhruba po cca 6 měsíčním kontinuálním praktikování expozicí. Před zahájením vlastních expozicí by bylo vhodné si vypracovat malý dotazník, do kterého byste si zaznamenávali své úspěchy a pokroky, abyste zpětně mohli zhodnotit úspěšnost KBT. Věřím, že i u vás bude KBT úspěšnou cestou pro podstatné zlepšení stavu parurézy.

Autor: Petr

Přihlášení

Novinky

Anketa

Závěrečná práce po stránce přínosu

Líbí se mi, je pro mě přínosná
(72.2%)
Líbí se mi, ale je pro mě příliš odborná
(5.6%)
Je dobrá, ale přivítal bych spíše příručku, která by popisovala léčbu
(11.1%)
Je ucházející, většinu informací už ale znám
(5.6%)
Příliš se mi nelíbí, nepřináší nic nového
(0%)
Nelíbí se mi
(5.6%)
Celkem hlasů: 18
Hlasování v této anketě již bylo ukončeno.
Ukázat podrobnosti
© Stydlivy-mechyr.cz 2010 - 2013
Tvorba webových stránek vddesign.cz / Design: Němec webdesign Kvízy