Literatura

Z literatury lze doporučit především knihu Shy bladder syndrome: Your step by step guide to overcoming paruresis (Steven Soifer a kol.) a knihu Bathrooms make me nervous (Carol Olmert), která popisuje problém z ženského pohledu a dále oficiální stránky International Paruresis Association (IPA): paruresis.org. Z těchto materiálů také čerpají především i tyto stránky.

 


Literatura vztahující se k paruréze (použita v závěrečné práci Psychosociální aspekty parurézy ve školním prostředí)

[1]      Anderson, L.: Desensitisation in vivo for men unable to urinate in a public facility. Their Exp Psychiatry, 8, 1, 1977, str. 105-106.

[2]      Barros, R. E. M.: Paruresis and Parcopresis in Social Phobia: a case report. RBP Psiquiatria, 33, 4, 2011.

[3]      Bendl, S.: Neukázněný žák. Praha: ISV, 2004

[4]      Berkow, R et al.: Merck Manual: Kompendium klinické medicíny. Praha: X-Egem, 1996

[5]      Blažková, L.: Šikanování mezi dětmi na základní škole. Praha: PedF UK, 1994

[6]      Boschen M.J..: Parureisi (psychogenic inhibition of micturition): Cognitive behavioral formulation and treatment. Depression and Anxiety, 25, 11, 2008.

[7]      Brandt, G. T., Norwood, A. E., Ursano, R. J.: Urosepsis: an unusual presentation of social phobia. Am J Psychiatry, 151, 10, 1994.

[8]      Clark D.M., McManus F.: Information processing in social phobia. Biol Psychiatry, 51, 1, 2002.

[9]      Cook, J.: Principles of Treatment. Dostupné z: http://www.psycserv.com/CBT_principles.html , dne 25.5.2006

[10]  Deacon, B.J., Lickel, J.J., Abramowitz, J.S., Grath P.B.: Development and Validation of the Shy Bladder Scale. Cognitive Behaviour Therapy, 41, 3, 2012

[11]  Eysenck H.J., Eysenck S.G.B.: Eysenckove osobnostné dotazníky, Bratislava: Psychodiagnostika, 1992

[12]  Foa, E.B., Franklin, M.E., Perry, K.J., Herbert, J.D.: Cognitive biases in generalised social phobia. J Abnorm Psychol, 105, 3, 1996.

[13]  Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi: příručka pro učitele. Praha: Portál, 2010

[14]  GANONG, W.: Přehled lékařské fyziologie. Praha: Galén, 2005.

[15]  Hammelstein, P., Pietrowski, R., Merbach, M., Brahler, E.: Psychogenic urinary retention (‘paruresis’): diagnosis and epidemiology in a representative male sample. Psychother Psychosom, 74, 5, 2005.

[16]  Hammelstein, P., Soifer, S.: Is ‘‘shy bladder syndrome’’ (paruresis) correctly classified as social phobia? J Anxiety Disord, 20, 3, 2006.

[17]  Hatterer, J. A., Gorman, J. M., Fyer, A. J., Campeas, R. B. : Pharmacotherapy of four men with paruresis. Am J Psychiatry, 147, 1, 1990.

[18]  Heimberg, R., Holt, C., Schneider, F., Spitzer, R., Leibowitz, M.: The issue of subtypes in the diagnosis of social phobia. J Anxiety Disord, 7, 3, 1993, str. 249-269.

[19]  Hudson, L. H., Rapee, R. M.: Parent-child interactions and anxiety disorders: an observational study. Behav Res Ther, 39, 12, 2001.

[20]  International Paruresis Association (IPA): Frequently Asked Questions, Dostupné z:

http://paruresis.org/faq, dne 10.9.2015

[21]  Kaufman, K.: Monotherapy treatment of paruresis with gabapentin. Int Clin Psychopharmacol, 20, 1, 2005.

[22]  Kessler, R.C., Stein, M.B., Berglund, P.: Social phobia subtypes in the National Comorbidity Survey. Am J Psychiatry, 155, 5, 1998.

[23]  Kolář, M.: Bolest šikanování: cesta k zastavení epidemie šikanování ve školách. Praha: Portál, 2001

[24]  Kolář, M.: Skrytý svět šikany ve školách. Praha: Portál, 1997

[25]  Krhut, J., Mainer K.,Holáňová R.: Paruréza - klinický obraz a současná terapie. Solen – Urologie pro praxi, 6, 1, 2005.

[26]  Malouff, J. M., Lanyon, R. I.: Avoidant paruresis: an exploratory study. Behav Modif, 9, 2, 1985.

[27]  Marks I.M., Gelder M.G.: Different ages of onset in varieties of phobias. Am J Psychiatry, 123, 2, 1966.

[28]  Middlemist R.D., Knowles E.S., Matter C.F.: Personal space invasions in the lavatory: suggestive evidence for arousal. J Pers Soc Psychol, 33, 5, 1976.

[29]  Monroe, W.: A Treatment for Paruresis or Shy Bladder Syndrome. The Behavior Therapist, 2001.

[30]  Müllner, J., Ruisel, I., Farkaš, G.: Dotazník na meranie úzkosti a úzkostlivosti, Bratislava: psychodiagnostické a didaktické testy, 1980

[31]  Netopil, J.: Podpůrné skupiny – stydlivý měchýř, Dostupné z:
http://stydlivymechyr.cz/podpurne-skupiny, dne 5.9.2015

[32]  Olmert, C.: Bathrooms make me nervous. Walnut Creek: CJOB Publications, 2008.

[33]  Öst, L.G.: Applied relaxation: Description of a coping technique and review of controlled studies, Behaviour Research and Therapy, 25, 5, 1987

[34]  PÁČ, L.: Anatomie člověka II: splanchnologie, kardiovaskulární systém, žlázy s vnitřní sekrecí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007.

[35]  Poledňová, I., Rajmic, P.: Dětská úzkost – analýza vybraných aspektů u osmiletých dětí, Brno: Barrister a Principal, 2002

[36]  Rapee, R.M., Spence, S.H.: 2004. The etiology of social phobia: empirical evidence and an initial model. Clin Psychol Rev, 24, 7, 2004.

[37]  Rees, B., Leach, D.: The social inhibition of micturition (paruresis): sex similarities and differences. J Am Coll Health, 23, 3,1975.

[38]  Říčan, P.: Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha: Portál, 1995

[39]  Scholing A., Emmelkamp P. M.: Prediction of treatment outcome in social phobia: cross validation. Behav Res Ther, 37, 7, 1999.

[40]  Soifer, S., Zgourides, D., Himle, J..: About avoidant paruresis. Dostupné z: http://paruresis.org/about-avoidant-paruresis/, dne 9. 7. 2015

[41]  Soifer, S., Zgourides, G. D., Himle, J., Pickering N. L.: Shy bladder syndrome: your step-by-step guide to overcoming paruresis. Oakland, Calif.: New Harbinger Publications, 2001.

[42]  Šolcová, E.: Šikanování v zaměstnání: Úvod do problému. Psychologie, 19, 5, 1995

[43]  Turk, C.L., Heimberg, R. G., Orsillo, S.M., Holt, C.S., Gitow, A., Street, L.L., Schneier, F.R., Leibowitz, M.R.: An investigation of gender differences in social phobia. J Anxiety Disord, 12, 3, 1998.

[44]  Vágnerová, M.: Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Karolinum, 2005

[45]  Vythilingum, B., Stein, D. J., Soifer, S.: Is ‘‘shy bladder syndrome’’ a subtype of social anxiety disorder? A survey of people with paruresis. Depress Anxiety, 16(2):84-7, 2002.

[46]  Watson, T.S., Freeland, J.T.: Treating paruresis using respondent conditioning, J Behav Ther Exp Psychiatry, 31, 2, 1999

[47]  Williams, G., Degenhardt, E..: Paruresis: a survey of a disorder of micturition. The Journal of General Psychology, 51, 1, 1954, str. 19-29.

Přihlášení

Novinky

Anketa

Závěrečná práce po stránce přínosu

Líbí se mi, je pro mě přínosná
(72.2%)
Líbí se mi, ale je pro mě příliš odborná
(5.6%)
Je dobrá, ale přivítal bych spíše příručku, která by popisovala léčbu
(11.1%)
Je ucházející, většinu informací už ale znám
(5.6%)
Příliš se mi nelíbí, nepřináší nic nového
(0%)
Nelíbí se mi
(5.6%)
Celkem hlasů: 18
Hlasování v této anketě již bylo ukončeno.
Ukázat podrobnosti
© Stydlivy-mechyr.cz 2010 - 2013
Tvorba webových stránek vddesign.cz / Design: Němec webdesign Kvízy